Handelsbetingelser - udgave 08/01/20

1. KØB HOS Hedensted Gruppen A/S

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Hedensted Gruppen A/S, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra Hedensted Gruppen A/S. På internet køb typisk dagen efter bestilling.

Hedensted Gruppen A/S opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

CVR nr. 30858018

2. PRISER

Alle priser opgives både eksklusiv og inklusiv 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Leveringer i Danmark vil blive faktureret med moms og afgifter. Hvorimod leveringer uden for Danmark vil blive faktureret uden moms og kunden skal selv deklarere købet.

Alle priser for leveringer udenfor Danmark er EW Hedensted (Inco terms 2012). I Danmark er priserne frit leveret for bestillinger pr dag og pr. leveringssted på over 999 Dkk. incl. landfaste øer.

Der tages forbehold for:
•Valutaændringer
•Force majeure
•Leveringssvigt
•Afgiftsændringer
•Udsolgte varer og trykfejl

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 4 hverdage efter bestillingen.
Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres ikke hverken ved prisfald eller stigning.

4. SÆRLIGT OM BUTIKSALG

Butikssalg: køb som er foretaget i vores butik på Hedensted Gruppen A/S.
Ved butikssalg er der INGEN kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker. Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, da varen efterfølgende skal kunne sælges som ny.

5. LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Hedensted Gruppen A/S's leverandører.

6. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket "Afbestilling". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling!" indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske samme dag hos Hedensted Gruppen A/S, som bestillingen er foretaget.

7. BETALING

De mulige betalingsmåder er:
•Dankort
•Internationale kreditkort
•Betalingsbetingelser fra etableret konto hos Hedensted-Gruppen

8. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Hedensted Gruppen A/S. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamationer angående fejl og mangler skal meddeles Hedensted Gruppen A/S inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive om emballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Hedensted Gruppen A/S’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Hedensted Gruppen A/S.

10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved tilbage sendelse af defekte eller forkerte varer til Hedensted Gruppen A/S, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan Hedensted Gruppen A/S ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

Alle varer som returneres vil blive krediteret det oprindelige beløb – 10 % eller minimum 100 kr. og kunden afholder omkostningen til retur fragt. Returfradraget dækker håndteringer og administration hos Hedensted Gruppen.

Returfradrag opkræves hvor kunden ønsker varen returneret. Returneres varer grundet en fejl fra Hedensted Gruppen, krediteres fejl fuldt ud.

11. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Hedensted Gruppen A/S skal være forsvarligt indpakket.

Hedensted Gruppen A/S anbefaler, at varen returneres via Post Nord, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Nords system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Hedensted Gruppen A/S. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

12. ER DU I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Hedensted Gruppen A/S, at De retter henvendelse til Hedensted Gruppen A/S info@hedensted-gruppen.dk, din sædv. kontaktperson eller på telefon +45 7589 1244 Hedensted Gruppen A/S.

13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgs- og leveringsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
• Der gælder 2 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 2 års reklamationsperiode.
• Hedensted Gruppen A/S forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt
o Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
o Der på løber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

14. MOMS

Alle priser på webshoppen er eksklusiv 25% dansk moms. Ordrer til lande udenfor EU vil ikke blive pålagt moms, her er kunden selv ansvarlig for moms og toldafregning i sit eget land. Ordrer til lande i EU vil ikke blive tillagt moms, hvis vi har et gyldigt momsnummer, såfremt vi ikke modtager et gyldigt momsnummer vil fakturaen blive påført 25% moms.

KØBEREGLER

1. Reklamationsret
2. Garanti
3. Ombytningsret
4. Rimelig tid
5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

2. GARANTI

Garantiperioden er 12 måneder fra leveringsdatoen.

3. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

4. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

5. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

FORTRYDELSESRET

1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er de i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Nord eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Hedensted Gruppen A/S ud fra en mulig salgsværdi.

Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Hedensted Gruppen A/S, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Ved montering af PC-systemer sammensat efter kundens ønske, er der ikke længere fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde. Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Hedensted Gruppen A/S returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN (Danmark)

Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på:

•  De kan nægte at modtage varen fra udbringeren.
o I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre udbringeren opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Hedensted Gruppen A/S.

•  De kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Hedensted Gruppen A/S.
o I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Hedensted Gruppen A/S.  Returfradrag er – 10% - køberen betaler returfragt.

•  De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage.
o Adressen er Hedensted Gruppen A/S, Vejlevej 15 – 8722 Hedensted

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Hedensted Gruppen A/S. Beløbet returneres ved check udstedt til personen, som fremgår af købsfakturaen.

Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Hedensted Gruppen A/S anbefaler, at varen returneres via Post Nord og at varen sendes som pakkepost.
På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Nord system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Hedensted Gruppen A/S.
Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Hedensted Gruppen A/S.

For varer som skal returneres fra andre steder end Danmark venligst kontakt info@hedensted-gruppen.dk

3. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Hedensted Gruppen A/S skal være forsvarligt indpakket.

Hedensted Gruppen A/S anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Hedensted Gruppen A/S. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

4. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Hedensted Gruppen A/S, at De retter henvendelse til Hedensted Gruppen A/S på info@hedensted-gruppen.dk eller på telefon + 45 7589 1244 Hedensted Gruppen A/S.