Welfur

Positive forsøgseffekter af ekstra hvalpevand!

Det er vist, at ekstra hvalpevand blandt andet er med til at give hvalpene en bedre tilvækst. Læs alle artiklerne her:
Tilknyttet fil: (148 kB)
Tilknyttet fil: (741 kB)
Tilknyttet fil: (100 kB)

Welfur går hånd i hånd med øget skindpris

Allerede fra næste sæson bliver der udbudt WelFur-certificerede skind fra Kopenhagen Fur, SAGA Furs og NAFA. Tilsammen dækker de tre næsten 95% af auktionssalget på verdensplan. Og fra 2020 er det slut med at indlevere skind, der ikke er certificerede.

Dyrevelfærd står højt på forbrugernes dagsorden, ligesom det er højeste mode at kende historien bag de produkter, man køber. Samtidig er vores erhverv generelt under stærkt politisk pres, også via de sociale medier. Holland lukker ned i 2024, og andre lande kan være på vej i samme retning. I Europa er der ca. 4.000 pelsdyravlere tilbage – mod stort set resten af verden.  1 minkavler for hver 2 million

WelFur-certificering er skabt og administreres af vores egen europæiske paraplyorganisation, Fur Europe. Den bygger på 30 års erfaring med pelsdyravl, der er samlet og bearbejdet gennem studier på syv europæiske universiteter, og er opbygget på en måde hvor man kan overføre dyrevelfærd til en taldokumentation fra 0 til 100. Jo tættere man ligger på 100, des højere dyrevelfærd har man på farmen

De fire velfærdsprincipper

Her er de fire velfærdsprincipper, som den enkelte farm bliver vurderet på:
 • God fodring
 • God indhusning
 • God sundhed
 • Hensigtsmæssig adfærd

  Certificeringsprocessen omfatter tre kontrolbesøg:

  - I vintersæsonen (1. januar – 20. februar)
  - I hvalpesæsonen (5. maj – 1. juli)
  - I vækstsæsonen (23. september – 30. november)

  Under det første besøg stiller kontrollanterne spørgsmål vedr. ledelsen af farmen, og der bliver udvalgt ca. 90 tilfældige burrum, som bliver mærket af til to former for observation:
  en dyrebaseret (dyrets sundhed) og en ressourcebaseret (pasning og inventar). Observationerne registreres i et komplekst system, som ender op i en pointværdi inden for hver af de fire principper – mellem 0 og 100, hvor 100 er bedst og 50 er neutral.

God fodring

God fodring betyder naturligvis, at dyrene hverken må sulte eller tørste gennem længere tid. Man vurderer derfor dyrets fysiske tilstand, som udløser en score.
 • Er dit vandingsanlæg i orden
 • Er der vand hele året
 • Er niplerne rene og tilgængelige
 • Har du hvalpevand

  F.eks. får man 100 points for et automatisk vandingsanlæg med rene drikkeventiler og cirkulerende vand, der kan holdes frostfrit om vinteren og tempereret om sommeren – altså med isolering på rørene og tilførsel af varme, om nødvendigt. Det samme system med rene drikkeventiler, men uden isolering/varme giver 63 points
  ”Hvalpeventiler, der tilsluttes et automatisk vandingsanlæg, giver også en høj score, og det er helt indlysende hvorfor. Når hvalpene konsekvent har adgang til frisk vand, vil flere overleve, og de vokser sig hurtigere store og stærke.”

God indhusning

God indhusning handler om, at dyrene skal have tilstrækkelig med plads og komfort. Her har Fur Europe valgt at kopiere de minimumskrav, der er fastlagt omkring burstørrelser i EU’s industristandarder fra 2006.

Overholder man ikke disse krav, kommer farmen slet ikke på tale til WelFur-certificering.

Redekasser

Dyrene skal hele året rundt have adgang til en redekasse med masser af halm, som de kan pakke, og alle dyr i burrummet skal kunne være i redekassen samtidigt. Redekassen skal være tør, og tråden omkring kassen må ikke være gennemtæret eller på anden vis ødelagt, så dyrene kan få fysiske skader.
 • Kassen skal desuden være fri for lopper.
 • En redekasse med indsats giver højere score end én uden
 • trækasser scorer højere end plast.
 • Er tråden i god stand
 • Er dyr beskyttet mod ekstreme vejrforhold,
 • Direkte bagende sol,
 • høje udetemperaturer,
 • stærk vind og træk.

God helbredstilstand

Dyrenes helbredstilstand bliver naturligvis kontrolleret. De skal være fri for fysiske skader og sygdom, hvilket er op til den enkelte avler at sikre via godt lederskab på farmen.
 • Aflivning skal være smertefri – både når den er påkrævet i løbet af året eller i pelsningstiden. ”Når det gælder aflivning, findes der kun tre kategorier i point-systemet,” ”100, 27 eller 0.”
 • Er alt tråd i forsvarlig tilstand. Ingen skarpe kanter.

Hensigtsmæssig adfærd

Det er ligeledes et spørgsmål om godt lederskab at sikre, at dyrene har en god, social adfærd. Uro og afvigende adfærd opstår typisk, hvis dyrene flyttes meget, mens bidskader og stereotyp adfærd kan undgås med burberigelse i form af bidelegetøj og hylder
 • Blødt bidelegetøj
 • Hylde i hvert burrum
 • Andet legetøj

Bedre dyrevelfærd – højere skindpriser

Når de tre kontrolbesøg er udført, får man karakterer for velfærden på farmen:

Bedst: mere end 55 points på alle fire + mere end 80 points på to af dem.
God:mere end 20 points på alle fire + mere end 55 point på to af dem.
Acceptabel:mere end 20 points på tre principper + mere end 10 på den sidste.

Farme, der scorer mindre end det, betragtes som uacceptable i forhold til WelFur-certificering. Opnår man certificering, kommer der efterfølgende ’rullende’ kontrolbesøg fra Baltic Control.

Det gælder derfor om at gøre det så godt som muligt på alle parametre. Scorer man højt, er der også basis for at lave en god forretning. Hos HG er der i hvert fald ingen tvivl om, at der er en klar sammenhæng mellem god dyrevelfærd og høje skindpriser:
 • God fodring – bedre hvalperesultat og størrelse
 • God indhusning – færre ødelagte skind
 • God sundhed – mindre dødelighed
 • Hensigtsmæssig adfærd – stærkere hvalpe

  Jo bedre dyrene har det, jo flere kan man avle og jo større og flottere bliver de. Det er ensbetydende med højere skindpriser. Og husk på at der ikke er længe til 2020!

Burstørrelser

For mink, der går alene, to og to og for tæver med hvalpe skal det enkelte burrum være på min. 2550 cm2. Buret skal være min. 30 cm bredt og min. 70 cm dybt (excl. redekasse). Højden på et bur uden overetage skal være min. 45 cm. For hvert ekstra dyr i burrummet skal der ekstra 850 cm2 til – en udvidelse, der kan foretages ved at bygge en overetage på buret med en min. højde på 40 cm, med mindre den nationale lov siger 45 cm som i Danmark.

Grundareal pr. burrum:
 • 2 mink Min. 2550 cm2
 • 3 minkMin. + 850 cm2 = 3.400 cm2
 • 4 minkMin + 850 cm2 = 4.250 cm2